Handledarutbildning UL (HUL)


Kursen syftar till att ge ytterligare grunder i teori för ledarskapsmodellen i Utvecklande ledarskap för att sedan självständigt kunna genomföra utbildningar.

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller företag och organisationer som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Kursinnehåll

Kursen behandlar genomförande av en grundkurs i UL med profiltolkning av ULL, ett bedömningsformulär för personlig feedback, samt praktiska rutiner för handledare.

Efter att man som handledare på egen hand genomfört en grundkurs, med handledare från Försvarshögskolan som stöd och kvalitetssäkrare, kan man själv genomföra kurser i Utvecklande ledarskap. Handledarna får ett fortsatt stöd från Försvarshögskolan efter avslutad kurs i form av handledning och möjlighet att delta på ett årligt erfarenhetsseminarium.

Kurskostnaden faktureras från Försvarshögskolan.


Kostnaden för internatet faktureras deltagarna av hotellet alt betalas av deltagarna direkt vid avresa.

Målgrupp

En förutsättning att gå HUL är att du först gått UL.

Gedigen teoretisk kunskap om ledarskapsteorier i allmänhet och Utvecklande ledarskap i synnerhet. Personlig erfarenhet av att leda gruppdynamiska övningar.

Personlig erfarenhet av att vara ledare är önskvärd.

Förkunskaper

 

Pris: 45 000 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Ängelholm

Valhall Park Hotell
Inga platser kvar
45 000 kr exkl. moms
Valhall Park Hotell
Inga platser kvar
45 000 kr exkl. moms

Sigtuna

Stora Brännbo
Inga platser kvar
45 000 kr exkl. moms

Brastad

Vann Spa Hotell och Konferens
Inga platser kvar
45 000 kr exkl. moms

ort ej bestämd

Tillfället saknar adress
Platser finns
45 000 kr exkl. moms
Anmälan öppnas kl. 09.00
2024-10-16