Bokningsvillkor

Din anmälan är bindande, nedan finner du de villkor som gäller om du ändå skulle behöva boka av din plats.

Avbokning

Vid avbokning 30 dagar eller närmare utbildningsstart debiteras 100 % av utbildningsavgiften. Utbildningar där internat förekommer kan kostnad för logi behöva debiteras. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person i samma företag eller organisation efter samråd med Försvarshögskolan.

Full återbetalning av kursavgift medges vid akut sjukdom eller skada hos deltagare eller nära anhörig som är av den art att man bedöms inte kunna delta. Detta ska kunna styrkas med läkarintyg.

Inställd eller flyttad utbildning

Försvarshögskolan förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej. Om detta sker meddelas du i god tid.

Betalning

Kursavgift betalas i efterskott vid genomförd utbildning. Betalning erlägges mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar.

Utbildningen eller seminariet genomförs enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. Avtal om uppdragsutbildning får endast ingås med juridiska personer. Enskilda näringsidkare eller fysiska personer kan inte köpa våra uppdragsutbildningar.