Indirekt Ledarskap (IL)

Indirekt ledarskap (IL) är Försvarshögskolans koncept för ledare som befinner sig på högre organisatorisk nivå, dvs. där man som ledare har en eller flera organisatoriska nivåer mellan sig och medarbetarna.

En kurs för dig som vill utveckla ditt nuvarande indirekta ledarskap och lära dig om betydelsen av tillit, engagemang och delaktighet hos andra chefer och medarbetare.

Hur gör man för att nå ända ut och fram och nå både bättre organisatoriskt resultat och högre arbetstillfredsställelse på jobbet?

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller andra företag och organisationer, som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Kursinnehåll

Kursen varvar teori med egna erfarenheter, reflektion och feedback från medarbetare i egen organisation för att förstå, lära om och belysa förutsättningar, möjligheter och utmaningar för det egna ledarskapet. Kursen ger förståelse för den övergripande modellen Indirekt Ledarskap och hur man som indirekt ledare kan utveckla medarbetare och därigenom organisationen. Centrala begrepp som handlingsinriktad- och imageinriktad påverkan, vikten av ledaren som förebild och olika filters effekter på möjligheten att nå ända ut med mål, visioner eller andra  budskap går vi igenom.  Kursen avslutas med att deltagaren gör en personlig utvecklingsplan.

Hemuppgifter
Mellan kursens dag två och tre genomförs två hemuppgifter. Den ena handlar om att göra intervjuer med några länkar (t ex underställd chef) och medarbetare. Den andra är en webbaserad enkät för självskattning av frågor kopplade till centrala begrepp i IL-modellen och ditt ledarskap, samt återkoppling från sex till tio medarbetare på samma frågeställningar. Denna återkoppling blir mycket värdefull för dig och din personliga ledarutveckling och något vi lägger stor vikt vid under kursens andra del.


Kurskostnaden faktureras från Försvarshögskolan.


Boende- och resekostnader tillkommer.

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer och ledare på högre organisatoriska nivåer verksamma i offentlig förvaltning, privata företag eller andra organisationer.

Egen erfarenhet som indirekt ledare, det vill säga ha minst två organisatoriska nivåer under sig. Även nyckelpersoner i stabsbefattning, t ex HR- eller ekonomichefer  kan passa väl in.

Kursmål

Målet är att kursdeltagaren efter avslutad kurs ska känna till och förstå modellen Indirekt Ledarskap och med hjälp av den kunna analysera, reflektera och bli medveten om det indirekta ledarskapets påverkan på medarbetare och organisation. Syftet är att utveckla det egna indirekta ledarskapet och därigenom nå högre måluppfyllelse i organisationen.

Förkunskaper

Egen erfarenhet som indirekt ledare, det vill säga ha minst två organisatoriska nivåer under sig. Även nyckelpersoner i stabsbefattning, t ex HR- eller ekonomichefer  kan passa väl in.

Påbyggnad

Handledarutbildning IL (HIL)

Pris: 25 500 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Stockholm

Försvarshögskolan Stockholm
Inga platser kvar
25 500 kr exkl. moms
Försvarshögskolan
Platser finns
25 500 kr exkl. moms
Försvarshögskolan
Platser finns
25 500 kr exkl. moms
Anmälan öppnas kl. 09.00
2024-10-16