Slutprovshandledarutbildning inom UL och IL

Kurs för dig som önskar verka som handledarutbildare och stödja de handledare som skall genomgå ”slutprov” i handledarutbildningen.

Att vara ”slutprovshandledare” är ett ansvarsfullt och inspirerande uppdrag. Du får möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter samtidigt som det är en möjlighet för även dig själv att utvecklas.
Målsättningen med kursen är att deltagarna ska utveckla sitt handledarskap för att bli ett bra stöd åt blivande handledare i slutprovssituationer.

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller företag och organisationer som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.


Kursen är 2+1 dag där de två första dagarna är gemensamma för båda koncepten och fördjupningsdagen är kopplad till respektive koncept, IL digital och för UL på plats. Det innebär att du kan bli slutprovshandledare både i UL och IL om du genomför de två första dagarna och sedan är med på fördjupningsdagen för UL, på plats, och den digitala dagen för IL, Zoom. Förutsatt att du uppfyller kravet på grundkompetens inom båda koncepten.  


Datum: 6-7 december fysiskt (Göteborg), gemensamma datum för båda koncepten. 

UL fysisk fördjupningsdag 8 december (Göteborg)
IL digital fördjupningsdag 12 december (Zoom)


Kursinnehåll

Detta är en tredagarsutbildning där vi går igenom handledarrollen kopplat till slutprovet. Två av dessa dagar sker fysiskt och är gemensam för båda koncepten. Den tredje kursdagen är individuell för respektive koncept, UL fysiskt, Göteborg, den 8 december och IL digitalt, Zoom, den 12 december. 

  • Hur skapar vi ett bra handledarpar.
  • Hur skapar vi trygghet under en kurs.
  • Hur låter vi den blivande handledaren ta plats.
  • Hur undviker vi som erfarna handledare att ”ta över”.
  • Vad är rollen som slutprovshandledare och hur bygger vi den.  

Målgrupp

Målgrupp är de som redan i dagsläget är handledare inom UL och IL. Man bör ha en stabil bas inom UL och IL. En rekommendation är att du ska ha genomfört minst 7-10 grundkurser för att anmäla sig. För att genomföra denna utbildning ser vi från FHS sida att man vill, kan och har för avsikt att ta sig an blivande handledare och hjälpa dem in i rollen som skickliga UL och IL-handledare.


Kursmål

Målsättningen med kursen är att deltagarna ska utveckla sitt handledarskap till att på ett bra sätt kunna hjälpa blivande handledare in i rollen som handledare inom UL och IL. Målet är att bli ett bra stöd till den blivande handledaren, både vad avser handledarrollen men även som arrangör av kurserna, samt att skapa trygghet för kursdeltagarna.

Förkunskaper

Rekommendation är att du ska ha genomfört minst 7-10 grundkurser. 

Kurskostnaden faktureras av Försvarshögskolan. 14.000 exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen