Handledarutbildning UGL (HUGL)

HUGL-kursens syfte är att ge förutsättningar att som handledare kunna planera, genomföra och utvärdera UGL-kurser i enlighet med kursinnehåll, metodik och de etiska riktlinjer som finns fastställda för UGL-kurser.

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller andra företag och organisationer, som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Kursinnehåll

HUGL-kursens syfte är att ge förutsättningar att som handledare kunna planera, genomföra och utvärdera UGL-kurser i enlighet med kursinnehåll, metodik och de etiska riktlinjer som finns fastställda för UGL-kurser.


Kostnader 

Kurskostnaden faktureras från Försvarshögskolan.

Kostnaden för internatet (f.n. ca 2 500 kr exkl moms/dygn) faktureras deltagarna av hotellet alt betalas av deltagarna direkt vid avresa.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill utbilda dig till UGL-handledare och som tidigare har genomgått FUGL enligt version 2008 eller senare.

Kursmål

Mål för HUGL:

  • Självkännedom och trygghet som ledare i grupprocesser
  • Ökad processmedvetenhet och processfärdighet
  • Kunskap om och förståelse för upplevelsebaserad inlärning, samt att kunna genomföra uppgifter och presentera bakomliggande teorier
  • Förtrogenhet och förmåga att tillämpa konceptets riktlinjer (metodologiska och etiska regler).
  • Ge underlag till beslut om deltagaren vill gå vidare som UGL-handledare.

Bedömning av deltagares lämplighet att verka som UGL-handledare genomförs under kursen.

Förkunskaper

Kursen är öppen för personer som tidigare gått FUGL enligt UGL 2008 eller senare och som är verksamma i offentlig förvaltning eller företag och organisationer, som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Pris: 60 000 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Örby

Två Skyttlar
Inga platser kvar
60 000 kr exkl. moms
Två Skyttlar
Inga platser kvar
60 000 kr exkl. moms

Vingåker

Båsenberga Hotell & Konferens
Platser finns
60 000 kr exkl. moms
Anmälan öppnas kl. 09.00
2024-10-16