Utvecklande Ledarskap (UL)

Målsättningen med kursen är att deltagarna ska utveckla sitt ledarskap och därigenom utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen. Deltagarna får 360-graders feedback av sina medarbetare på sitt eget ledarskap.

I kursen ingår även att utveckla en egen plan för utveckling av sitt personliga ledarskap baserat på ledarskapsmodellen, feedback och personliga mål.

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller företag och organisationer som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Kursinnehåll

Målsättningen med kursen är att deltagarna ska utveckla sitt ledarskap och därigenom utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen. Deltagarna får 360-graders feedback av sina medarbetare på sitt eget ledarskap.

I kursen ingår även att utveckla en egen plan för utveckling av sitt personliga ledarskap baserat på ledarskapsmodellen, feedback och personliga mål.

Kursen startar med lärarledd utbildning innefattande bland annat:

  • Teoretisk bakgrund.
  • Ledarstilsmodellen och ledarskapsmodellen UL.
  • Personlig profil från sammanställningen av 360‑graders bedömning.

Därpå följer eget arbete med den personliga utvecklingsplanen under cirka två månader. Kursen avslutas med en fördjupningsdag med fördjupade teorier och revidering av utvecklingsplanen.

Kurskostnaden faktureras av Försvarshögskolan.


Internatkostnaden (f.n. ca 2 500 kr /dygn exkl. moms) faktureras av hotellet alt betalas av deltagarna direkt vid avresa.

Målgrupp

Målgrupp är chefer och ledare både inom offentligverksamhet såväl privata näringslivet. 

Kursmål

Målsättningen med kursen är att deltagarna ska utveckla sitt ledarskap och därigenom utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. 

Påbyggnad

Handledarutbildning UL (HUL)

Pris: 30 000 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Vingåker

Båsenberga Hotell & Konferens
Inga platser kvar
30 000 kr exkl. moms
Båsenberga Hotell & Konferens
Inga platser kvar
30 000 kr exkl. moms

Sigtuna

Stora Brännbo
Platser finns
30 000 kr exkl. moms
Anmälan öppnas kl. 09.00
2024-10-16