Utveckling av Grupp och Ledare (UGL)

Den övergripande målsättningen med utbildningen Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) är att ge deltagarna en ökad medvetenhet om hur ledare och medarbetare påverkar och påverkas av varandra, vilka konsekvenser detta får i gruppsammanhang och därmed ge förutsättningar att utveckla den egna gruppen till att bli mer produktiv genom bättre samarbete. Deltagarna får genom upplevelsebaserad inlärning uppleva hur en grupp utvecklas och mognar över tiden, vad som händer i gruppen under utvecklingens gång och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Kursen behandlar även ledarskapets problematik och möjligheter relaterat till gruppens mognadsutveckling.

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller andra företag och organisationer, som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Kursinnehåll

UGL är en i engagemang och arbetsinsats krävande kurs.

UGL genomförs i främlingsgrupp under fem dagar i följd på internat. Antalet deltagare ska vara minst 8 och högst 12. Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare.

Kurskostnaden faktureras från Försvarshögskolan.

Kostnaden för internatet (f.n. ca 2 500 kr exkl moms/dygn) faktureras deltagarna av hotellet alt betalas av deltagarna direkt vid avresa.

Målgrupp

Kursen riktar sig till ledare och medarbetare som vill bli effektivare i sin roll och sitt arbete.

Kursen är obligatorisk för dig som vill söka vidare till Fördjupad UGL (FUGL).

Kursmål

Kursens olika delmål är

  • förståelse för känslors inverkan på individ- och gruppnivå
  • förståelse för behov och drivkrafter bakom beteenden
  • förståelse för hur värderingar påverkar relationer och ledarskap
  • erfarenhet av konflikters betydelse och hantering av dessa
  • förmåga att kommunicera direkt och klart
  • förmåga att ta och ge utvecklande feedback
  • förmåga att se och hantera olika stadier i en grupps utveckling
  • förståelse för hur normer och roller påverkar gruppens arbete
  • förmåga till effektivt beslutsfattande
  • förståelse för behovet av ledarskap

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Påbyggnad

Kursen är obligatorisk för dig som vill söka vidare till Fördjupad UGL (FUGL).

Pris: 30 000 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Vingåker

Båsenberga Hotell & Konferens
Inga platser kvar
30 000 kr exkl. moms
Båsenberga Hotell & Konferens
Inga platser kvar
30 000 kr exkl. moms
Båsenberga Hotell & Konferens
Platser finns
30 000 kr exkl. moms
Anmälan öppnas kl. 09.00
2024-10-16