Språkprov Engelska för handledare

Språkprov för handledare i något av koncepten UL,UGL och IL som avser hålla kurser på Engelska.

FHS English language proficiency prov som använder Common European Framework of Reference for Languages, CEFR skalan som är accepterad inom Europeiska universitet och lärosäten. Testet mäter kunskaper inom områdena Listening, Speaking, Reading and Writing.


Efter genomfört prov får handledaren ett testresultat inom respektive område (Listening, Speaking, Reading and Writing). Den nivån som FHS språkenhet rekommenderar att man skall befinna sig på för att kunna genomföra den här typen av utbildningar på engelska är C1, inom alla fyra områden enligt CEFR skalan. 


Att man genomgått FHS språktest är därför ingen garanti för att man klarar av att genomföra koncepten på engelska men ger en fingervisning om vad man har för förutsättningar att lyckas. 

Testets upplägg: Under förmiddagen testas dina kunskaper i listening/reading/writing. Efter en lunchpaus testas kunskaperna i speaking. Den exakta sluttiden beror på hur många som deltar men alla är klara senast kl 16. 

Efter testet får du en återkoppling kring ditt resultat samt tillgång till handledar- och deltagarmaterial på engelska.

Lunch och eventuell övernattning bekostas och ordnas av deltagarna själva. 

Det finns inga kommande kurstillfällen