Våra kurser

Pris: 45 000 kr exkl. moms


Kursen syftar till att ge ytterligare grunder i teori för ledarskapsmodellen i Utvecklande ledarskap för att sedan självständigt kunna genomföra utbildningar.

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller företag och organisationer som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Pris: 45 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-03-11 10:00
Lidingö
45 000 kr exkl. moms

Pris: 25 500 kr exkl. moms

Indirekt ledarskap (IL) är Försvarshögskolans koncept för ledare som befinner sig på högre organisatorisk nivå, dvs. där man som ledare har en eller flera organisatoriska nivåer mellan sig och medarbetarna.

En kurs för dig som vill utveckla ditt nuvarande indirekta ledarskap och lära dig om betydelsen av tillit, engagemang och delaktighet hos andra chefer och medarbetare.

Hur gör man för att nå ända ut och fram och nå både bättre organisatoriskt resultat och högre arbetstillfredsställelse på jobbet?

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller andra företag och organisationer, som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Pris: 25 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-03-12 08:30
Stockholm
25 500 kr exkl. moms

Pris: 30 000 kr exkl. moms

Målsättningen med kursen är att deltagarna ska utveckla sitt ledarskap och därigenom utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen. Deltagarna får 360-graders feedback av sina medarbetare på sitt eget ledarskap.

I kursen ingår även att utveckla en egen plan för utveckling av sitt personliga ledarskap baserat på ledarskapsmodellen, feedback och personliga mål.

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller företag och organisationer som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Pris: 30 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-03-12 10:00
Vingåker
30 000 kr exkl. moms

Pris: 0 kr exkl. moms

Konceptenheten vid Försvarshögskolan bjuder in arrangörer av koncepten UGL, UL IL samt LoS till en dags dialog kring koncepten. Koncepten genomgår fortlöpande utveckling och kvalitetssäkring, vilket bland annat sker genom forskning både inom och utom Försvarshögskolan samt genom lärande av praktiska erfarenheter. Ni som arrangörer av koncepten sitter likaså på värdefull information som vi önskar ta del av.

Agendan för mötet innehåller således både information från Försvarshögskolan samt erfarenhetsutbyte i syfte att utveckla och stärka både koncepten och relationen med er som arrangör av dessa. 

Förutsättningar

  • Arrangör av koncepten UGL, UL, IL samt LoS - gärna med ett handledarnätverk - är välkommen att delta
  • Seminariet är kostnadsfritt
  • Ingen ersättning utgår för deltagande

 

Tid: 11 april 2024 Klockan 09:30-16:00

Pris: 0 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-04-11 09:30
Stockholm
0 kr exkl. moms

Pris: 7 500 kr exkl. moms

Under tre dagar med en uppföljningsdag kommer deltagaren att arbeta med sin självkännedom och sitt självledarskap. Deltagaren kommer att ensam, i grupp och i helklass beskriva, reflektera, analysera och utveckla sin självkännedom och sitt självledarskap. 

Pris: 7 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-04-15 09:00
Skeviks Gård, Gustavsberg
7 500 kr exkl. moms
/ 2