Våra kurser

Pris: 60 000 kr exkl. moms

HUGL-kursens syfte är att ge förutsättningar att som handledare kunna planera, genomföra och utvärdera UGL-kurser i enlighet med kursinnehåll, metodik och de etiska riktlinjer som finns fastställda för UGL-kurser.

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller andra företag och organisationer, som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Pris: 60 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-08-12 10:00
Örby
60 000 kr exkl. moms

Pris: 30 000 kr exkl. moms

Den övergripande målsättningen med utbildningen Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) är att ge deltagarna en ökad medvetenhet om hur ledare och medarbetare påverkar och påverkas av varandra, vilka konsekvenser detta får i gruppsammanhang och därmed ge förutsättningar att utveckla den egna gruppen till att bli mer produktiv genom bättre samarbete. Deltagarna får genom upplevelsebaserad inlärning uppleva hur en grupp utvecklas och mognar över tiden, vad som händer i gruppen under utvecklingens gång och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Kursen behandlar även ledarskapets problematik och möjligheter relaterat till gruppens mognadsutveckling.

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller andra företag och organisationer, som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Pris: 30 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-09-09 10:00
Vingåker
30 000 kr exkl. moms

Pris: 57 000 kr exkl. moms

FUGL är en kurs i ökad processmedvetenhet och självkännedom.

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller andra företag och organisationer, som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Pris: 57 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-09-23 10:00
Lidingö
57 000 kr exkl. moms

Pris: 45 000 kr exkl. moms


Kursen syftar till att ge ytterligare grunder i teori för ledarskapsmodellen i Utvecklande ledarskap för att sedan självständigt kunna genomföra utbildningar.

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller företag och organisationer som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Pris: 45 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-09-23 10:00
Ängelholm
45 000 kr exkl. moms

Pris: 25 500 kr exkl. moms

Indirekt ledarskap (IL) är Försvarshögskolans koncept för ledare som befinner sig på högre organisatorisk nivå, dvs. där man som ledare har en eller flera organisatoriska nivåer mellan sig och medarbetarna.

En kurs för dig som vill utveckla ditt nuvarande indirekta ledarskap och lära dig om betydelsen av tillit, engagemang och delaktighet hos andra chefer och medarbetare.

Hur gör man för att nå ända ut och fram och nå både bättre organisatoriskt resultat och högre arbetstillfredsställelse på jobbet?

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller andra företag och organisationer, som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Pris: 25 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2025-03-26 08:30
Stockholm
25 500 kr exkl. moms
/ 2