Våra kurser

Kurs för dig som önskar verka som handledarutbildare och stödja de handledare som skall genomgå ”slutprov” i handledarutbildningen.

Att vara ”slutprovshandledare” är ett ansvarsfullt och inspirerande uppdrag. Du får möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter samtidigt som det är en möjlighet för även dig själv att utvecklas.
Målsättningen med kursen är att deltagarna ska utveckla sitt handledarskap för att bli ett bra stöd åt blivande handledare i slutprovssituationer.

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller företag och organisationer som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.


Kursen är 2+1 dag där de två första dagarna är gemensamma för båda koncepten och fördjupningsdagen är kopplad till respektive koncept, IL digital och för UL på plats. Det innebär att du kan bli slutprovshandledare både i UL och IL om du genomför de två första dagarna och sedan är med på fördjupningsdagen för UL, på plats, och den digitala dagen för IL, Zoom. Förutsatt att du uppfyller kravet på grundkompetens inom båda koncepten.  


Datum: 6-7 december fysiskt (Göteborg), gemensamma datum för båda koncepten. 

UL fysisk fördjupningsdag 8 december (Göteborg)
IL digital fördjupningsdag 12 december (Zoom)


Nästa tillfälle
2023-12-06 09:30
Göteborg
14 000 kr exkl. moms

Pris: 30 000 kr exkl. moms

OBSERVERA att UGL hålls på både svenska och engelska. Vid anmälan framgår det av rubriken om kurstillfället hålls på engelska.

Den övergripande målsättningen med utbildningen Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) är att ge deltagarna en ökad medvetenhet om hur ledare och medarbetare påverkar och påverkas av varandra, vilka konsekvenser detta får i gruppsammanhang och därmed ge förutsättningar att utveckla den egna gruppen till att bli mer produktiv genom bättre samarbete. Deltagarna får genom upplevelsebaserad inlärning uppleva hur en grupp utvecklas och mognar över tiden, vad som händer i gruppen under utvecklingens gång och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Kursen behandlar även ledarskapets problematik och möjligheter relaterat till gruppens mognadsutveckling.

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller andra företag och organisationer, som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Pris: 30 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-01-22 10:00
Vingåker
30 000 kr exkl. moms

Pris: 57 000 kr exkl. moms

FUGL är en kurs i ökad processmedvetenhet och självkännedom.

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller andra företag och organisationer, som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Pris: 57 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-01-29 10:00
Örby
57 000 kr exkl. moms

Språkprov för handledare i något av koncepten UL,UGL och IL som avser hålla kurser på Engelska.

FHS English language proficiency prov som använder Common European Framework of Reference for Languages, CEFR skalan som är accepterad inom Europeiska universitet och lärosäten. Testet mäter kunskaper inom områdena Listening, Speaking, Reading and Writing.


Efter genomfört prov får handledaren ett testresultat inom respektive område (Listening, Speaking, Reading and Writing). Den nivån som FHS språkenhet rekommenderar att man skall befinna sig på för att kunna genomföra den här typen av utbildningar på engelska är C1, inom alla fyra områden enligt CEFR skalan. 


Att man genomgått FHS språktest är därför ingen garanti för att man klarar av att genomföra koncepten på engelska men ger en fingervisning om vad man har för förutsättningar att lyckas. 

Testets upplägg: Under förmiddagen testas dina kunskaper i listening/reading/writing. Efter en lunchpaus testas kunskaperna i speaking. Den exakta sluttiden beror på hur många som deltar men alla är klara senast kl 16. 

Efter testet får du en återkoppling kring ditt resultat samt tillgång till handledar- och deltagarmaterial på engelska.

Lunch och eventuell övernattning bekostas och ordnas av deltagarna själva. 

Nästa tillfälle
2024-02-19 08:00
Stockholm
7 000 kr exkl. moms

Pris: 45 000 kr exkl. moms


Kursen syftar till att ge ytterligare grunder i teori för ledarskapsmodellen i Utvecklande ledarskap för att sedan självständigt kunna genomföra utbildningar.

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller företag och organisationer som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Pris: 45 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-03-11 10:00
Lidingö
45 000 kr exkl. moms
/ 2