Våra kurser

Pris: 30 000 kr exkl. moms

Kursen ger en fördjupad teorigenomgång av ledarskapsmodellen Indirekt Ledarskap och HUR påverkan sker från ledningen till medarbetarna genom handlingsinriktad påverkan och imageinriktad påverkan.

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller andra företag och organisationer, som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Som slutprov kommer du efter handledarutbildningen att få ta kontakt med, planera och genomföra en IL-kurs tillsammans med en mentor. Denne erfarne handledare kommer att på bästa sätt stötta dig in i rollen som IL-handledare. Eventuella kostnader i samband med detta slutprov tillkommer och ingår inte i kursavgiften för själva handledarutbildningen.

Pris: 30 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-04-22 08:30
Lidingö
30 000 kr exkl. moms

Pris: 45 000 kr exkl. moms


Kursen syftar till att ge ytterligare grunder i teori för ledarskapsmodellen i Utvecklande ledarskap för att sedan självständigt kunna genomföra utbildningar.

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller företag och organisationer som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Pris: 45 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-05-20 10:00
Örby
45 000 kr exkl. moms

Pris: 60 000 kr exkl. moms

HUGL-kursens syfte är att ge förutsättningar att som handledare kunna planera, genomföra och utvärdera UGL-kurser i enlighet med kursinnehåll, metodik och de etiska riktlinjer som finns fastställda för UGL-kurser.

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller andra företag och organisationer, som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Pris: 60 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-08-12 10:00
Örby
60 000 kr exkl. moms

Pris: 30 000 kr exkl. moms

OBSERVERA att UGL hålls på både svenska och engelska. Vid anmälan framgår det av rubriken om kurstillfället hålls på engelska.

Den övergripande målsättningen med utbildningen Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) är att ge deltagarna en ökad medvetenhet om hur ledare och medarbetare påverkar och påverkas av varandra, vilka konsekvenser detta får i gruppsammanhang och därmed ge förutsättningar att utveckla den egna gruppen till att bli mer produktiv genom bättre samarbete. Deltagarna får genom upplevelsebaserad inlärning uppleva hur en grupp utvecklas och mognar över tiden, vad som händer i gruppen under utvecklingens gång och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Kursen behandlar även ledarskapets problematik och möjligheter relaterat till gruppens mognadsutveckling.

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller andra företag och organisationer, som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Pris: 30 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-09-09 10:00
Vingåker
30 000 kr exkl. moms

Pris: 57 000 kr exkl. moms

FUGL är en kurs i ökad processmedvetenhet och självkännedom.

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller andra företag och organisationer, som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Pris: 57 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-09-23 10:00
Lidingö
57 000 kr exkl. moms
/ 2